Logopedica – puheterapiaa Tampereella

Ota yhteyttä

Puheterapia Logopedica on puheterapiapalveluja tarjoava vastaanotto Tampereella. Vastaanotolle on helppo kulku katutasosta hissillä kolmanteen kerrokseen. Käynti vastaanotolle on Kuninkaankadulta. Liikuntavammaiset voidaan kuitenkin tuoda autolla katuovelle. Lähellä on useita pysäköintimahdollisuuksia esim. Finnpark P-Plevnan, Kuninkaankulman ja P-Frenckelin pysäköintitalot ja mahdollisuus kadunvarsipysäköintiin.

Tutustu puheterapeutteihimme!

Puheterapeutti kuntouttaa

Puheterapeutti kuntouttaa eri syistä johtuvia puheen tuoton ja ymmärtämisen vaikeuksia sekä ääniongelmia. Taustalla on usein erilaisia kielellisiä ongelmia. Tarvittaessa otetaan avuksi kuvakommunikaatio, eleet, tukiviittomat ja tekniset apuvälineet. 


Puheterapeutti voi auttaa myös syömisvaikeuksissa.


Lapsen puheen ja kielen kehitys voi olla viivästynyttä tai lapsella voi olla kielen kehityksen erityisvaikeus. Pienten lasten kielellinen kuntoutus ehkäisee ja lieventää mahdollisia myöhempiä lukivaikeuksia.

Aikuisilla ongelmien taustalla voi olla esimerkiksi neurologinen sairaus, johon saattaa liittyä puheen tuoton, ymmärtämisen ja joskus myös nielemisen ongelmia. 


Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksia (ns. lukihäiriöitä) voi olla sekä koululaisilla että aikuisilla.

Vastaanotolla

Ensimmäisellä käyntikerralla arvioimme ongelmien laadun ja kuntoutustarpeen, jonka perusteella laadimme terapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Puheterapia toteutetaan suunnitelman mukaisesti joko yksilö- tai ryhmäkuntoutuksena. Terapiajaksojen pituus ja käyntien tiheys riippuvat ongelmien laadusta. Tavallisesti puheterapeutin vastaanotolla käydään noin 1–2 kertaa viikossa. Lieviä ongelmia kuntoutettaessa voidaan terapia toteuttaa kotiharjoittelun ohjauksena. Ohjaamme asiakkaan tarvittaessa lisätutkimuksiin. 


Ohjauskäynnit ja koulutukset


Yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa on luonnollinen osa puheterapiaa. Teemme ohjauskäyntejä esimerkiksi koteihin, kouluihin, päiväkoteihin ja vuodeosastoille asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Järjestämme myös puheterapiaan liittyviä koulutuksia tilaajan toiveiden mukaan.