Työnohjausta Tampereella

Työnohjaus on työssäolevien ihmisten tukemista ja voimaannuttamista. Siinä tarkastellaan omaan työhön ja työyhteisöön liittyviä kysymyksiä ja kokemuksia. Työnohjauksesta hyötyvät toimialasta riippumatta kaikki, jotka haluavat kehittyä ja voimaantua työssään. Tavoitteena on vahvistaa työntekijän ammatti-identiteettiä ja työroolia, jolloin voimavarat tulevat paremmin käyttöön ja jaksaminen kohenee.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi, jolle on yhdessä mietitty tavoite. Se on avointa ja luottamuksellista keskustelua työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista. 


Sisältö rakentuu ohjattavan tai ryhmän toiveiden mukaan.

Video: Mistä työnohjauksessa on kyse?

Katri Luhtalampi toimii puheterapeutin työn ohella työnohjaajana sekä yksilöiden että ryhmien parissa Tampereen keskustassa.


Ohessa esittelyvideo. Kysy lisää: katri.luhtalampi@hotmail.com 


Lisätietoa:

www.suomentyonohjaajat.fi,

www.dialogic.fi